Vila

Sedan urminnes tider har vilan varit en viktig del av livet. För att överleva har människan dragit sig tillbaka för att återhämta kraft.

Tiden räcker inte till. ”Tänk om det vore fler timmar på dygnet”

Uppkopplade, tillgängliga året om/dygnet runt…

Äta snabbt, ”hinna med”, logga in, sova lite,
Sömnrubbningar, matrubbningar, relationsrubbningar…

Vad skulle hända, det allra värsta, om du började vila en dag i veckan?

Vilka konsekvenser skulle det få i ditt liv?

I Bibeln, kan man läsa om vilodagen och vikten av att den hålls helig.

VILA: Ta igen sig, hämta kraft, göra uppehåll, stödja sig, ro, overksamhet…

Naturen är en bra plats för vila. Ta en promenad, se på vattnet när det flyter iväg, lukta på ängens blommor, följ fågelns väg över himmelen…