Fruktträdgården

2013 köpte vi jordbruksfastigheten på Marieberg. Jordbruksfastigheten är från slutet av 1800-talet och består av vackra ladugårdsbyggnader, uthus och en underbar fruktträdgård. Denna plats vill vi bevara och utveckla för framtiden.

År efter år har fruktträdgården på Marieberg fått stå där och blomma i sin ensamhet på våren. Väldigt mycket frukt har det blivit och efter att fåglar och människor tagit sitt, har resten gått till spillo.

Nu, efter 60 år, är det dags att plantera in nya fruktträd och bärbuskar. Av skörden som blir ska vi mosa, musta och safta, vi ska skapa och njuta. Vår tanke är att utveckla vad jorden kan ge i form av frukt, bär och grönsaker. En viktig del i vårt arbete kommer att vara kunskapsöverföring. Det är brist på nya odlare!

Honungsfestivalen är en mångårig tradition som numera kommer att äga rum hos oss i vår fastighet. Den kommer som vanligt att handla om honung och bin men även belysa återbruk och hur viktigt det är att ta vara på jordens resurser.

Fruktträdgården är en plats med upplevelse och gemenskap. Hit vill man återvända, om och om igen.